خانه

این سایت حدود ۵۰۰ نوع قطعات مصرفی و لوازم جانبی محصولات Metrohm ( شامل: تیتراتور اتوماتیک، تیتراتورهای کارل فیشر، سیستم های کروماتگراف یونی، …) را آماده تحویل و فروش دارد.

لیست اقلام شامل ۱۰ دسته بندی به شرح زیر می باشد: